User ID:
Password:
Language:
For assistance, please contact your System administator.
ברוך/ה הבא/ה

למערכת "פיתגורס" של רשת עתיד!

מערכת הלמידה תשמש אותך במהלך תקופת לימודיך ותאפשר לך לצפות ברשימת הקורסים שלך, לצפות בחומרי לימוד, לעקוב אחר הציונים שלך, לתרגל נושאים שנלמדו ולבצע מבחנים בזמן אמת.

עליך להיכנס למערכת באמצעות הקלדת מספר תעודת זהות וסיסמא שניתנה לך ע"י המזכירות. לאחר הכניסה הראשונה למערכת יהיה עליך להזין סיסמא חדשה. אם שכחת את סיסמתך – פנה למזכירות לצורך איפוס סיסמא.

בכל בעיה או תקלה את/ה מוזמן/ת לפנות למזכירות המכללה.

למידה מהנה ובהצלחה,

רשת עתיד